Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

FITIK NEDİR?

Fıtık herhangi bir organın yada dokunun kendisini çevreleyen dokuda oluşan defektlerden dışarı doğru çıkması demektir. Kasık fıtığında defekt kasık kanalını çevreleyen kas dokusunda, göbek fıtığında karın orta bölüm kasları arasında, boyun ve bel fıtığında ise omurlar arasındaki disklerin kapsüllerindedir. Genel cerrahi branşının ilgilendiği fıtıklar kasık, göbek ve ameliyat yeri fıtıklarıdır.

KASIK FITIĞI

Erkeklerde kadınlardan çok daha sık görülür. Kasık kanalının etrafını saran kaslarda oluşan zayıflama sonucu karın içi organların kasık kanalına girmesi demektir.

Şikayetleri ve tanısı:

Belirtileri kasık bölgesinde şişlik ve ağrıdır. Şişlik efor, ıkınma, öksürük gibi durumlarda artarken istirahatle azalır. Tedavi edilmeyen vakalarda ilerleyen dönemde şişlik kaybolmayacak kadar büyür.

Kasık bölgesinde görülen iskelet kas sistemi ağrıları, lenf bezi büyümeleri, varikosel, hidrosel gibi erkek üreme sistemi hastalıklarından ayırd edilmelidir. Teşhis fizik muayene ve ultrason inceleme ile konur.

Neden tedavi edilmelidir?

Fıtık her zaman ilerleyen bir hastalıktır. Kendiliğinden küçülme veya kaybolma mümkün değildir. Herhangi bir ilaç tedavisiyle düzelmesi de söz konusu değildir.

Tedavi edilmeyen vakalarda kasık kanalına giren karın içi organlarda sıklıkla ince bağırsaklarda boğulma ve beslenme bozukluğu söz konusu olabilir. Ameliyat edilmeyen fıtıklarda bağırsak kaybına kadar gidebilecek ciddi komplikasyonlar görülebilir.

Tedavisi:

Kasık fıtığı açık veya kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar ile tedavi edilebilir. Her iki tekniğin de esası kasık kanalı etrafına yerleştirilen yamadır. Açık yöntem eskiden beri yapılan ancak günümüzde yerini yavaş yavaş laparoskopik fıtık tamirine bırakmakta olan yöntemdir. Yaklaşık 6-7 cm uzunluğunda kasıktan yapılan bir kesiyle gerçekleştirilir. Dolayısıyla ameliyat sonrası ağrı şiddetli ve iyileşme dönemi uzundur.

Laparoskopik(Kapalı) cerrahinin avantajları:

Göbek altından yapılan 1 cm lik bir kesiden kamera ve 2 adet 0.5 cm lik kesiden de el aletleri girilerek gerçekleştirilen bir ameliyattır. Açık yöntemdeki gibi yama konarak tamir yapılır.

  • İki taraflı fıtık tedavisinde altın standarttır.
  • Nüks( tekrarlayan ) fıtıklarda tercih edilmesi gereken yöntemdir.
  • Ameliyat sonrası ağrı açık yönteme göre minimaldir.
  • Yara izi sonuçları oldukça iyidir
  • Hastalar aynı gün taburcu olabilirler
  • Sosyal hayata ve işe dönüş süresi 3-5 gün arasındadır.

Yukarıdaki avantajları gözönünde bulundurulduğunda kapalı fıtık cerrahisi açık cerrahiye göre oldukça avantajlıdır.

Komplikasyonlar:

Her iki teknikte de nüks oranları eşit olacak şekilde 10 yılda %1-3 tür. Ameliyat bölgesinde sıvı toplanması(seroma), nadiren görülen kanama ve enfeksiyon ise diğer komplikasyonlardır.

Hastalardan ameliyat sonrası 3 aylık dönemde ağır efor yapmamaları ve özellikle ağır cisimler kaldırmamaları istenir.

GÖBEK FITIĞI

Göbek deliği etrafındaki karın orta hat kaslarının arasından çıkan fıtıklardır. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Çocuklarda 5 yaşına kadar doğal kabul edilir. 5 yaşa kadar düzelmezse ameliyatla düzeltilir. Gebelik, şişmanlık, karında sıvı toplanması gibi nedenler zemin hazırlar.

Şikayetler ve tanı:

Göbek deliği ve çevresinde şişlik ve ağrı ile karakterizedir. Kaslar arasındaki defektin büyüklüğüne göre şişlik çapı da değişir. Kabızlık, öksürük, eforla şişlik ve ağrı artar. Tanı fizik muayene ve gereğinde yapılan ultrason inceleme ile konur.

Tedavi:

Kasık fıtığı gibi göbek fıtığında da boğulma riski olduğundan görüldüğü anda tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen vakalarda ince bağırsakların bir bölümünün kaybına kadar gidecek ciddi komplikasyonlar görülebilir.

Göbek fıtığının tedavisinde de yama kullanımı esastır. Kas doku açıklığı 2 cm ve altında olan fıtıklar açık yöntemle onarılır. Yaklaşık 4 cm lik bir kesiden gerçekleştirilen bu ameliyat ile laparoskopik cerrahi arasında hasta konforu ve komplikasyon açısından bir fark yoktur.

 

Ancak 2 cm ve üstü kas açıklığı olan göbek fıtıklarında laparoskopik yöntemin açık yönteme göre çok daha üstün olduğu gösterilmiştir. Ameliyat sonrası ağrı çok daha az, normal hayata dönüş süresi çok daha kısadır. Cilt altında sıvı (seroma) birikimi olmadığı gibi görsel sonuçları da oldukça başarılıdır.